Το χθες και το σήμερα

Ένα από τα επαγγέλματα που ανήκει στα «παρεξηγημένα» και δεν θα αποτελούσε ίσως την προτροπή ενός γονιού για την επαγγελματική σταδιοδρομία του παιδιού του.

Αν κάναμε ένα γκάλοπ με την ερώτηση « τι γνώμη έχεις για τους ασφαλιστές», οι απαντήσεις σε μεγάλο ποσοστό δεν θα είχαν και τους καλλίτερους χαρακτηρισμούς.

Βέβαια υπάρχουν πάντα κι αυτοί που έχουν βιώσει τα ευεργετήματα της ασφάλισης και θα πουν «ευτυχώς που είχα ακούσει τον ασφαλιστή μου».

Γιατί όμως κάποιοι δεν έχουν σχηματίσει καλή εντύπωση για το συγκεκριμένο επάγγελμα;

Κάποιοι θεωρούν ότι την εποχή που άνθισε το συγκεκριμένο επάγγελμα (δεκαετία ’80) οι ασφαλιστές ήταν πιεστικοί έως και ενοχλητικοί σαν τους πλασιέ και προσπαθούσαν να πουλήσουν συγκεκριμένα προϊόντα της εταιρείας που εκπροσωπούσαν, με αποτέλεσμα το στίγμα που έμεινε να είναι μάλλον μελανό… 

Δεν χρειάζονταν κάποια προϋπηρεσία ή κατάρτιση. Οι περισσότεροι ασκούσαν ευκαιριακά το επάγγελμα και πολύ σπάνια ήταν το κύριο επάγγελμά τους. 

Πολλές φορές δεν είχαν καν εγγραφεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και ασκούσαν παράνομα το επάγγελμα (κάτι που δυστυχώς δεν έχει εξαλειφθεί ακόμη). 

Έτσι ο πραγματικός τους ρόλος, που ήταν να ενημερώσουν και να επικοινωνήσουν ασφαλιστικά προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες των υποψήφιων προς ασφάλιση, σπάνια γινόταν πράξη…

Έχει αλλάξει κάτι από τότε;

Υπάρχουν πολλές αλλαγές οι οποίες προήλθαν από την νομοθεσία κατά κύριο λόγο, δεν έχουν όμως γίνει γνωστές στους καταναλωτές.

Για να  εγγραφεί ένας ασφαλιστής στο ειδικό μητρώο  του Επιμελητηρίου θα πρέπει πλέον  να περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις  της Τράπεζας της Ελλάδος απαντώντας σωστά στο 90% των 60 περίπου ερωτήσεων του τεστ αξιολόγησης.  

Επιπλέον για την πώληση προϊόντων ζωής που συνδέονται με επενδύσεις ή γενικότερα για επενδυτικά προγράμματα τύπου unit linked απαιτείται ειδικό πιστοποιητικό.

Για να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα υποχρεούται σε ασφάλιση της αστικής του ευθύνης για λάθη και παραλείψεις. (Από τα ελάχιστα επαγγέλματα που απαιτείται η ασφάλιση λαθών και παραλείψεων).

Δεν αρκούν μόνο οι επικοινωνιακές του δεξιότητες, διότι υποχρεούται να παρακολουθεί 15 ώρες επανεκπαίδευσης κάθε χρόνο, προκειμένου να γνωρίζει τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, τις αλλαγές στα προϊόντα και να εξελίσσει τις ικανότητές του.

Χωρίς τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παρακολούθησης δεν μπορεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να ανανεώσει την επαγγελματική του άδεια.

Η υποχρεωτική ασφάλιση του αυτοκινήτου για την αστική ευθύνη προς τρίτους δεν μπορεί να χαρακτηρίζει πλέον το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Πρέπει να γνωρίζει και να αναλύει καλύψεις πέραν την υποχρεωτικής ασφάλισης, όλων των κλάδων ασφάλισης για να μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά απέναντι σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Ο έλεγχος της νομιμότητας ενός ασφαλιστή είναι πλέον διαθέσιμος στο διαδίκτυο μέσω του Γενικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών http://insuranceregistry.uhc.gr/Search

Υπάρχουν όμως και τα κοινά του χθες και του σήμερα:

Δεν υπάρχει ωράριο εργασίας, τακτικές μέρες εργασίας, αργίες και σταθερό εισόδημα.

Ο απώτερος στόχος παραμένει η αύξηση του πελατολογίου και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του,  που επιτυγχάνεται όμως πλέον μέσω της εξατομικευμένης ανάλυσης αναγκών και της αιτιολογημένης πρότασης ασφαλιστικού προϊόντος.

Όσοι ασφαλιστές συνεχίζουμε νόμιμα την επαγγελματική μας δραστηριότητα και πιστεύουμε ότι η ασφάλιση είναι μια μορφή προστασίας θέλουμε να επανασυστηθούμε και να σας ενημερώσουμε.