ΔΩΡΕΑΝ κρατική περίθαλψη στις χώρες της ΕΕ

Ταξιδεύουμε για επαγγελματικούς σκοπούς ή για αναψυχή  στην Ευρώπη;

Όποιος  κι αν είναι ο σκοπός, το μέσο ή ο προορισμός, σημασία έχει το ταξίδι.

Μπορούμε να αποφύγουμε δαπανηρές εκπλήξεις κάνοντας αίτηση πριν την αναχώρηση μας, στον εθνικό μας  πάροχο ασφάλισης ασθένειας (ΙΚΑ – ΟΓΑ-ΟΑΕΕ κλπ) για να παραλάβουμε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.).

Η κάρτα αυτή μας δίνει το δικαίωμα να απολαμβάνουμε παροχές ασθενείας σε είδος, οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες, κατά την  διάρκεια διαμονής μας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής.

Οι κάτοχοι της  Ε.Κ.Κ.Α. δικαιούνται τις αναγκαίες παροχές και για χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες, με την προϋπόθεση, ότι ο σκοπός του ταξιδιού και της διαμονής μας στην άλλη χώρα δεν είναι η περίθαλψη.

Οι Δωρεάν παροχές του ασφαλιστικού μας φορέα μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας είναι η βασική κάλυψη ασθένειας ή ατυχήματος που πιθανό να συμβεί κατά την διάρκεια του ταξιδιού ή και της διαμονής μας.

Κάθε ταξίδι μας εντός ή εκτός ελληνικών συνόρων και πέρα ίσως από τα ευρωπαϊκά σύνορα μπορεί να συνοδεύεται συμπληρωματικά της Ε.Κ.Κ.Α. ή όταν δεν δικαιούμαστε Ε.Κ.Κ.Α. από ιδιωτικό συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης που μας ανοίγει τις πόρτες και στην ιδιωτική περίθαλψη στο εξωτερικό.

Αρκετές φορές το συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση visa.

Πέρα από έξοδα αποκατάστασης της υγείας μας, η ταξιδιωτική ασφάλιση σε ιδιωτική εταιρεία,  ενδεικτικά περιέχει επίσης σε πολύ χαμηλό κόστος:

  • – Έξοδα που αφορούν καθυστέρηση πτήσης

  • – Απώλεια ή καθυστέρηση αποσκευών
  • – Προσωπική αστική ευθύνη προς τρίτους
  • – Νομική υποστήριξη
  • – Έξοδα μετακίνησης και διαμονής στενού συγγενή λόγω νοσηλείας του ασφαλισμένου
  • – Υγειονομική μεταφορά και επαναπατρισμό του ασφαλισμένου
  • – Έξοδα έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων λόγω απώλειας ή κλοπής

Μπορεί επιπλέον να περιέχει ως κάλυψη και την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδίου, αποζημιώνοντας τα έξοδα που έχουν ήδη γίνει πριν την έναρξή του, όπως εισιτήρια, προκαταβολή διαμονής κ.α.

Ένα ταξίδι στην Ευρώπη διάρκειας 5 ημερών μπορεί να ασφαλιστεί με μόλις 16€.

Η ταξιδιωτική ασφάλιση αφορά επίσης τα ταξίδια μας στο εσωτερικό, με το μισό κόστος!

Υπάρχει λόγος να ταξιδεύουμε χωρίς προστασία;